Kamerbrief bij aanbieding leidraad verantwoord wisselen van medicijn

Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief bij de aanbieding van de leidraad om verantwoord van geneesmiddel te kunnen wisselen. Een medicijnwissel betekent dat een patiënt die een bepaald geneesmiddel gebruikt, daarvoor in de plaats een vergelijkbaar medicijn krijgt dat goedkoper of beter leverbaar is. Een medicijnwissel kan soms problemen geven bij de patiënt. De leidraad bevat afspraken om problemen voor de patiënt bij het wisselen van geneesmiddel te voorkomen.

Kamerbrief bij aanbieding leidraad verantwoord wisselen van medicijn (PDF | 3 pagina's | 170 kB)

Afspraken voor verantwoord wisselen medicijn

De leidraad om verantwoord te wisselen van medicijn bevat afspraken die zijn gemaakt tussen de organisaties:

  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
  • Patiëntenfederatie Nederland (PN);
  • apothekersorganisatie KNMP;
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS);
  • Nederlands Huisartsengenootschap (NHG);
  • Landelijke Huisartsenvereniging (NHG).

Het ministerie van VWS was toehoorder bij het traject om de leidraad op te stellen.

Onderzoek medische noodzaak

Bij zijn brief biedt de minister ook een rapport aan van het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) naar de praktijk van medische noodzaak bij voorschrijving van medicijnen. Dit betekent dat een (huis)arts het nodig vindt dat een patiënt een geneesmiddel van een specifieke fabrikant of specifiek merk gebruikt. Bijvoorbeeld omdat een alternatief middel bijwerkingen geeft bij de patiënt.