Inzicht in de ramingen voor extramurale en intramurale geneesmiddelen en hulpmiddelen

Verdiepend onderzoek naar de onzekerheden in de ramingen.

Inzicht in de ramingen voor extramurale en intramurale geneesmiddelen en hulpmiddelen