Besluit Woo-verzoek sociale mediaberichten vergoeding PrEP-zorg

Besluit op een verzoek om informatie over 2 berichten op X van een Tweede Kamerlid over de vergoeding van PrEP-zorg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek sociale mediaberichten vergoeding PrEP-zorg