Besluit op Woo-verzoek over beleidsafwegingen geneesmiddelentekorten

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het beleid en de beleidsafwegingen over het omgaan met geneesmiddelentekorten, meldingen van (aankomende) geneesmiddelentekorten en handhaving voor het niet (tijdig) melden van geneesmiddelentekorten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over beleidsafwegingen geneesmiddelentekorten