Is ziekenvervoer opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering?

In sommige gevallen krijgt u ziekenvervoer vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Of het wordt vergoed, hangt onder andere af van de ziekte die iemand heeft. 

Mogelijkheden ziekenvervoer

Ziekenvervoer is vervoer van en naar een ziekenhuis, zorgverlening of instelling. Dit kan per ambulance (liggend ziekenvervoer) of met de auto, taxi of het openbaar vervoer (zittend ziekenvervoer). Of u zelf de vervoerder mag kiezen, hangt af van uw zorgverzekering.

Vergoeding ambulance

Het basispakket vergoedt medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance.

Eigen bijdrage en eigen risico ziekenvervoer per ambulance

U betaalt geen eigen bijdrage voor het vervoer met een ambulance. Dit vervoer telt wel mee voor uw eigen risico.

Vergoeding ziekenvervoer met auto, taxi of openbaar vervoer

De verzekeraar betaalt alleen ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer als u:

  • nierdialyses in een instelling krijgt;
  • oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie;
  • zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen;
  • zich alleen met begeleiding kunt verplaatsen omdat u slecht ziet;
  • reist voor consulten, onderzoek en controles die nodig zijn voor de oncologische behandelingen, nierdialyses en vergelijkbare situaties die onder de hardheidsclausule vallen;
  • gebruikmaakt van vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles die horen bij de behandeling;
  • bent aangewezen op dagbehandeling die in een groep wordt verleend en die onderdeel is van een zorgprogramma bij geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP).

 Zorgverzekeraars kunnen uitzonderingen maken. Dit staat bekend als de hardheidsclausule.

Eigen bijdrage en eigen risico bij ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer

Er geldt in 2024 een eigen bijdrage van € 118 voor ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer. Dit was € 113 in 2023. Daarnaast geldt het eigen risico.

Logeervergoeding

Krijgt u een behandeling die minimaal 3 dagen achter elkaar duurt? En moet u daar ver voor reizen? Dan kunt u kiezen voor een logeervergoeding. U krijgt die in plaats van de vervoersvergoeding. U krijgt maximaal € 89 per nacht. Vindt u een kamer voor minder dan € 89 per nacht, bijvoorbeeld € 35 per nacht? Dan vergoedt de zorgverzekeraar € 35 per nacht.

Aanvullende voorwaarden ziekenvervoer

Er kunnen extra voorwaarden gelden voor de vergoeding van ziekenvervoer. Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt? Vraag dit dan bij uw eigen zorgverzekeraar na.

Meer informatie over vergoeding ziekenvervoer

Het Zorginstituut Nederland geeft uitgebreide informatie over de vergoeding van ziekenvervoer.