Mag een arts een medicijn voorschrijven dat niet bedoeld is voor de aandoening?

Een arts mag een medicijn off-label voorschrijven. Dit wil zeggen dat hij een medicijn voorschrijft dat eigenlijk een andere ziekte of klacht verhelpt. Off-label voorschrijven moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden off-label voorschrijven

Een arts of apotheker mag een medicijn wel op een andere manier voorschrijven. Maar dat mag alleen onder strenge voorwaarden.