Wat gebeurt er bij een dreigend medicijntekort?

Een medicijnfabrikant is verplicht om een (mogelijk) leveringsprobleem te melden bij het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten. Het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) coördineren het Meldpunt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Meer informatie over de aanpak van medicijntekorten kunt u vinden op de website van het CBG.