Wat gebeurt er bij een dreigend medicijntekort?

Handelaren en fabrikanten moeten een dreigend tekort aan medicijnen melden bij het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten. Het meldpunt kijkt bij elke melding welke partijen een tekort kunnen voorkomen en of er alternatieve medicatie is. Bij een tijdelijk tekort worden oplossingen gezocht voor vervangende medicijnen. Bijvoorbeeld door medicijnen uit het buitenland te halen.

Wat gebeurt er om een medicijntekort te voorkomen?

Om geneesmiddelentekorten zo vroeg mogelijk te signaleren zijn er afspraken gemaakt door de Werkgroep Geneesmiddelentekorten (koepels van apothekers, artsen, patiëntenverenigingen, farmaceutische bedrijven, groothandels, zorgverzekeraars en ministerie van VWS). Dit zijn de belangrijkste afspraken:
 

Een volledig overzicht van de maatregelen om medicijntekorten te voorkomen kunt u vinden in een brief aan de Tweede Kamer van toenmalig minister Schippers. Op de website van Farmanco kunt u zien welke medicijntekorten er zijn en of er een alternatief geneesmiddel is.

Wat is de oorzaak van een medicijntekort?

Er kan een medicijntekort ontstaan doordat een grondstof tijdelijk niet leverbaar is. Of door een fout in het productieproces. Bij bloeddrukmedicijn Valsartan werd bijvoorbeeld vervuiling van een grondstof geconstateerd, waardoor het geneesmiddel werd teruggeroepen. Geneesmiddelentekorten zijn geen Nederlands probleem, dit speelt wereldwijd. Ook kan een kleinere medicijnvoorraad van fabrikanten, groothandels en apothekers sneller een tekort opleveren bij een productieprobleem. Daarnaast zijn het aantal productielocaties wereldwijd kleiner geworden, waardoor problemen bij productie en levering ook sneller een tekort kan opleveren.

Eerdere medicijntekorten vrijwel altijd goed opgelost

De afgelopen jaren zijn het aantal meldingen van medicijntekorten toegenomen. Ook in 2017 nam het medicijntekort toe. In dat jaar werden ruim 900 meldingen gedaan, waaronder bijna 400 meldingen van (dreigende) leveringsproblemen van medicijnen. Ieder kwartaal liepen de meldingen op. Dit blijkt uit de jaarrapportage van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en –defecten. In vrijwel alle gevallen is het gelukt om goede alternatieve medicijnen te vinden.