Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2022?

Per 1 januari 2022 wordt het basispakket uitgebreid. De hoogte van het eigen risico blijft € 385. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

In 2022 zijn er 2 wijzigingen in het basispakket: 

Vergoeding van verblijf in de buurt van het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie

Sinds 1 mei 2020 zit CAR-T-celtherapie in het basispakket. Er zijn een aantal expertziekenhuizen die deze behandeling aanbieden. Patiënten moeten na de behandeling 1 maand in of in de buurt van een expertziekenhuis verblijven. Dit moet omdat er ernstige complicaties kunnen optreden na de behandeling.

Voor patiënten die verder dan 1 uur van een expertziekenhuis wonen, is het belangrijk dat ze ongeveer 2 weken in de buurt van het expertziekenhuis verblijven (bijvoorbeeld in een hotel of vakantiewoning). Vanaf 1 januari 2022 wordt dit verblijf tot een bepaalde hoogte vergoed vanuit het basispakket.
De eerste 2 weken na de behandeling verblijft de patiënt in het expertziekenhuis. In de 2 weken daarna is opname in het ziekenhuis niet meer nodig, maar is het wel belangrijk dat de patiënt binnen 1 uur in het expertziekenhuis kan zijn als er complicaties zijn.

Declareren van elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning

Patiënten kunnen hun elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning thuis voortaan rechtstreeks declareren bij hun zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars hebben op hun website een declaratieformulier staan.