Voor hoeveel dagen mag mijn arts medicijnen voorschrijven?

Als u een medicijn voor het eerst gebruikt, krijgt u van uw arts een recept voor maximaal 15 dagen. Zit er in de kleinste afleververpakking voor meer dan 15 dagen geneesmiddelen? Dan mag de apotheek u deze verpakking meegeven.

Medicijnen voor meer dan 15 dagen

Uw arts kijkt eerst of een medicijn goed werkt bij u. Als dit zo is dan krijgt u van uw arts een recept voor een periode langer dan 15 dagen. Bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde patiënten krijgt u steeds voor maximaal 3 maanden medicijnen mee.

Voorschrijven medicijnen boven € 1.000

Schrijft uw arts een medicijn voor dat meer kost dan € 1.000 per maand? Dan krijgt u de eerste 6 maanden telkens maar voor 1 maand medicijnen mee bij de apotheek.

Medicijnen voorschrijven bij intensieve zorg thuis

Krijgt iemand intensieve zorg thuis? Bijvoorbeeld in de laatste fase van zijn leven? Dan bepaalt de patiënt zelf (of zijn naasten) met de betrokken zorgverleners welke medicijnen wel of niet nodig zijn.

Voorkomen van verspilling door korter voorschrijven medicijnen

Veel mensen houden wel eens medicijnen over of gebruiken ze niet eens. Om dit soort verspilling te voorkomen heeft de overheid afspraken gemaakt met patiënten, artsen, apothekers, verpleegkundigen en zorgverzekeraars. In deze afspraken staat de hoeveelheid medicijnen die een arts mag voorschrijven.