Zijn homeopathische geneesmiddelen die medische claims hanteren verboden?

Homeopathische geneesmiddelen met een medische claim zijn niet verboden. Een medische claim is een bewering over het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte. Een fabrikant moet een medische claim eerst wetenschappelijk bewijzen. Dan pas mag hij deze claim op de verpakking vermelden of voor reclame gebruiken.

Alleen bewezen medische claims op verpakking

Sinds 1 juli 2012 mogen er geen onbewezen medische claims meer staan op verpakkingen van homeopathische (zelfzorg)geneesmiddelen. Ook niet in bijsluiters, reclames of op de sites van webwinkels. Voorbeelden van medische claims zijn 'tegen griep' of 'verbetert de darmwerking'.

De verplichting om medische claims wetenschappelijk te onderbouwen staat in de Geneesmiddelenwet. Hiermee wil de Rijksoverheid misleiding van consumenten voorkomen.