Afschrift brief Gemeente Apeldoorn Feitenrelaas ballaststenen

Afschrift van de brief van de Gemeente Apeldoorn. De brief bevat het feitenrelaas over de opslag van kankerverwekkende materialen (tijdelijk depot ProRail/BAM) bij de locaties Mezenweg, De Voorwaarts en de Condorweg. Het feitenrelaas richt zich op de periode 7 december 2022 tot en met 7 augustus 2023.

Afschrift brief Gemeente Apeldoorn Feitenrelaas ballaststenen