Kamerbrief Jaarverslag Basisnet 2022 en voortgang Robuust Basisnet

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatie Basisnet. Eindrapport'. Het rapport evalueert het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (Basisnet). Daarbij gaat zij in op de voortgang van het programma Robuust Basisnet. Ook bespreekt zij het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor.

Kamerbrief Jaarverslag Basisnet 2022 en voortgang Robuust Basisnet