Evaluatie Basisnet Eindrapport

Het rapport evalueert het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (Basisnet). Het rapport onderzoekt of er sprake is van een duurzaam evenwicht tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid. De nadruk ligt op het Basisnet Spoor.

Evaluatie Basisnet Eindrapport