Synthetic Pyrethroids and Water Quality

Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport geeft een samenvatting van verschillende studies naar de verkoop van synthetische pyrethroïden, de hoeveelheid uitstoot van deze stoffen, hun giftigheid en hun aanwezigheid in oppervlaktewateren en rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland.

Synthetic Pyrethroids and Water Quality