Wat is REACH?

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.

Doelgroepen REACH

De volgende 3 groepen hebben met REACH te maken:

  • fabrikanten/importeurs;
  • distributeurs;
  • gebruikers.

Zij hebben ieder verschillende rollen en verplichtingen binnen REACH.

Verplichtingen door REACH

Producenten en importeurs van chemische stoffen moeten alle stoffen registreren die ze produceren of importeren. Deze plicht geldt alleen voor stoffen waarvan minimaal 1000 kilogram per jaar wordt geproduceerd of geïmporteerd. Uiterlijk in 2018 moeten alle stoffen geregistreerd staan. Bij de registratie moet de producent of importeur onder meer aangeven of de stof schadelijk is. Ook moet hij vermelden hoe een gebruiker er veilig mee om kan gaan.

Deze informatie staat ook in het Veiligheidsinformatieblad. Verkopers van chemische stoffen of mengsels moeten dit Veiligheidsinformatieblad meegeven aan professionele gebruikers.

De verkoper hoeft het Veiligheidsinformatieblad niet mee te geven aan niet-professionele gebruikers. Bijvoorbeeld aan iemand die zijn eigen huis schoonmaakt met een schoonmaakmiddel. Consumenten kunnen op het etiket of de gebruiksaanwijzing lezen hoe zij het product veilig gebruiken. Ook kunnen zij informatie over de stoffen in het product opvragen bij de leverancier.

Categorieën stoffen onder REACH

REACH kan verboden of beperkingen opleggen aan de productie, het gebruik of de invoer van bepaalde schadelijke stoffen. Alle chemische stoffen vallen onder REACH, op een paar uitzonderingen na zoals radioactieve stoffen, afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen. Hiervoor geldt andere wetgeving. Stoffen die zijn verwerkt in mengsels (verf en lijm) vallen ook onder REACH.

REACH stelt ook regels voor stoffen in voorwerpen, zoals speelgoed of huishoudelijke apparaten. Zo moeten bedrijven aan hun afnemers doorgeven als er zeer zorgwekkende stoffen in hun producten zitten. 

REACH-helpdesk

Bedrijven kunnen op de website Chemische stoffen goed geregeld nagaan of zij verplichtingen hebben onder REACH. De REACH-helpdesk geeft meer achtergrondinformatie over chemische stoffen. De helpdesk is onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).