Geldt het verbod op gezichtsbedekkende kleding in alle onderwijsinstellingen?

Het verbod op gezichtsbedekkende kleding geldt voor alle onderwijsinstellingen die erkend zijn door de overheid. Of geld ontvangen vanuit de overheid.

Overzicht onderwijsinstellingen waar het verbod geldt

Onderwijsinstellingen die de overheid erkent of die geld krijgen van de overheid vindt u in de volgende registers:

Verbod geldt ook op het terrein en buiten schooltijden

In en op de terreinen (erven) van deze onderwijslocaties mag u geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Het terrein of erf is het stuk grond dat bij de onderwijsinstelling hoort. Zoals het schoolplein. Het verbod geldt ook buiten schooltijden. Dus ook als in het gebouw geen onderwijs wordt gegeven. Bijvoorbeeld als het schoolgebouw buiten schooltijden is verhuurd aan een andere organisatie.

Als het onderwijsadres meerdere gebouwen gebruikt, dan geldt het verbod op gezichtsbedekkende kleding in alle gebouwen en op alle erven. Bijvoorbeeld:

  • school- of universiteitsbibliotheken;
  • laboratoria waar les wordt gegeven;
  • gebouwen buiten school waar les wordt gegeven of waar toetsen worden afgenomen, zoals een sportal tijdens de eindexamens; 
  • gebouwen waar de schooladministratie wordt gedaan; 
  • gebouwen waar leraren, decanen, studieadviseurs, onderzoekers en studentpsychologen werken.

Verbod geldt voor iedereen

Het verbod op gezichtsbedekkende kleding geldt voor iedereen, zoals leerkrachten, leerlingen, ouders en andere bezoekers in en rondom het schoolgebouw. Twijfelt u of u met gezichtsbedekkende kleding een onderwijsgebouw in mag? Neem dan contact op met de onderwijsinstelling voor meer informatie.

Vergroot afbeelding Verbod op gezichtsbedekkende kleding in gebouwen van de overheid, de zorg en het onderwijs

Beeld: Min. BZK