Geldt het verbod op gezichtsbedekkende kleding in alle onderwijsinstellingen?

Het verbod op gezichtsbedekkende kleding geldt voor alle onderwijsinstellingen die erkend zijn door de overheid. Of geld ontvangen vanuit de overheid.

Welke onderwijsinstellingen zijn erkend of ontvangen overheidsfinanciering?

Onderwijsinstellingen die de overheid erkent of die geld krijgen van de overheid vindt u in de volgende registers:

In en op de terreinen (erven) van deze onderwijslocaties mag u vanaf 1 augustus 2019 geen gezichtsbedekkende kleding meer dragen. Het terrein of erf is het stuk grond dat bij de onderwijsinstelling hoort. Zoals het schoolplein. Als het onderwijsadres meerdere gebouwen gebruikt, dan geldt het verbod op gezichtsbedekkende kleding in alle gebouwen en op alle erven. Bijvoorbeeld:

  • school- of universiteitsbibliotheken;
  • laboratoria waar les wordt gegeven;
  • gebouwen buiten school waar les wordt gegeven of waar toetsen worden afgenomen; 
  • gebouwen waar de schooladministratie wordt gedaan; 
  • gebouwen waar leraren, decanen, studieadviseurs, onderzoekers en studentpsychologen werken;

Twijfelt u of u met gezichtsbedekkende kleding een onderwijsgebouw in mag?

Neem dan contact op met de onderwijsinstelling voor meer informatie.

Voor wie geldt het verbod?

Het verbod op gezichtsbedekkende kleding geldt voor iedereen, zoals leerkrachten, leerlingen, ouders en andere bezoekers in en rondom het schoolgebouw.

Verbod op gezichtsbedekkende kleding in gebouwen van de overheid, de zorg en het onderwijs

Beeld: Min. BZK