Geldt het verbod op gezichtsbedekkende kleding in alle onderwijsinstellingen?

Het verbod op gezichtsbedekkende kleding geldt voor alle onderwijsinstellingen die erkend zijn door de overheid. Of geld ontvangen vanuit de overheid.

Overzicht onderwijsinstellingen waar het verbod geldt

Onderwijsinstellingen die de overheid erkent of die geld krijgen van de overheid zijn:

  • scholen voor basisonderwijs;
  • scholen voor speciaal (basis)onderwijs;
  • scholen voor voortgezet onderwijs;
  • mbo-instellingen;
  • hbo-instellingen en universiteiten;
  • pabo-instellingen;
  • instellingen voor particulier voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Verbod geldt ook op het terrein en buiten schooltijden

Op de terreinen van deze onderwijslocaties mag u geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Het terrein is het stuk grond dat bij de onderwijsinstelling hoort. Zoals het schoolplein. Het verbod geldt ook buiten schooltijden. Dus ook als in het gebouw geen onderwijs wordt gegeven. Bijvoorbeeld als het schoolgebouw buiten schooltijden is verhuurd aan een andere organisatie.

Verbod geldt voor iedereen

Het verbod op gezichtsbedekkende kleding geldt voor iedereen, zoals leerkrachten, leerlingen, ouders en andere bezoekers in en rondom het schoolgebouw. Twijfelt u of u met gezichtsbedekkende kleding een onderwijsgebouw in mag? Neem dan contact op met de onderwijsinstelling voor meer informatie.

Vergroot afbeelding Verbod op gezichtsbedekkende kleding in gebouwen van de overheid, de zorg en het onderwijs

Beeld: Min. BZK