Waar geldt het verbod op gezichtsbedekkende kleding?

Het verbod om gezichtsbedekkende kleding te dragen geldt in en rond gebouwen van de zorg, het onderwijs, de overheid en in het openbaar vervoer. U mag op deze locaties geen kleding aan hebben die uw gezicht onherkenbaar maakt.

Verbod op gezichtsbedekkende kleding

Dit betekent dat u bijvoorbeeld niet met uw integraalhelm op een apotheek of ziekenhuis mag binnenstappen. U mag bijvoorbeeld ook niet een school, gemeentehuis of trein in als u een boerka aan heeft.

Verbod geldt ook op terrein van gebouwen van overheid, zorg en onderwijs

Het verbod op gezichtsbedekkende kleding geldt ook op het terrein dat bij een overheidsgebouw, zorg- of onderwijsinstelling hoort. Een terrein is een stuk grond dat bij het gebouw hoort. Soms staat hier een hek omheen. Denk bijvoorbeeld aan het schoolplein van een school. Of een gebied rondom het ziekenhuis. Als er geen hek om het gebouw staat, is het soms niet duidelijk wat het terrein van het gebouw is. En waar het verbod op gezichtsbedekkende kleding begint. Neem dan contact op met de betreffende organisatie voor meer informatie.

Als er geen terrein bij het gebouw zit

Soms heeft een gebouw geen bijbehorend terrein. Het gebouw grenst dan direct aan de openbare weg of aan de stoep. Bijvoorbeeld als de deuren van de apotheek uitkomen op de stoep. In zo’n geval begint het verbod op gezichtsbedekkende kleding vanaf de ingang van een gebouw.

Verbod geldt alleen in voertuigen van ov

Het verbod geldt alleen in de voertuigen van het openbaar vervoer en niet bij haltes, op perrons of in stationshallen. 

Vergroot afbeelding Verbod op gezichtsbedekkende kleding in gebouwen van de overheid, de zorg en het onderwijs

Beeld: Min. BZK

Geen verbod op ambassades en consulaten

Het verbod op gezichtsbedekkende kleding geldt niet in buitenlandse ambassades en consulaten in Nederland. Het verbod geldt ook niet in Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.

Neem contact op met organisatie bij twijfel

Twijfelt u of u met gezichtsbedekkende kleding een voertuig of een gebouw van de zorg, de overheid of het onderwijs in mag? Neem dan contact op met de betreffende organisatie. Zij kunnen u vertellen wat wel of niet mag.