Geldt het verbod op gezichtsbedekkende kleding in alle zorginstellingen?

In en rondom gebouwen van de zorg mag u geen kleding dragen die uw gezicht onherkenbaar maakt, zoals een integraalhelm of boerka.

Gezichtsbedekkende kleding is wel toegestaan in kamers en vertrekken waar patiënten en cliënten voor onbepaalde tijd verblijven. De overheid ziet deze ruimtes als privéruimtes van cliënten en patiënten.

Belangrijkste zorginstellingen met verbod op gezichtsbedekkende kleding

De belangrijkste zorginstellingen waar u geen gezichtsbedekkende kleding meer mag dragen zijn:

  • ziekenhuizen;
  • praktijken van fysiotherapeuten;
  • huisartspraktijken;
  • tandartsen;
  • apotheken
  • ruimtes waar kinderen inentingen krijgen tegen infectieziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma, zoals bijvoorbeeld sporthallen.

Ook op de terreinen van deze zorginstellingen mag u geen gezichtsbedekkende kleding meer dragen. Het terrein is het stuk grond dat bij de zorginstelling hoort. Bijvoorbeeld de ruimte rondom een ziekenhuis.

Gezichtsbedekkende kleding in een gebouw

Neem contact op met de organisatie of u met gezichtsbedekkende kleding het gebouw in mag.

Gezichtsbedekkende kleding wel toegestaan bij langdurig verblijf

Gezichtsbedekkende kleding is wel toegestaan voor patiënten, cliënten en hun bezoekers in kamers en vertrekken (residentiële ruimtes) van zorginstellingen waar de patiënt of cliënt voor onbepaalde tijd verblijft. Dit is een verpleeghuis of een zorginstelling waar mensen hun hele leven of in de laatste fase van hun leven verblijven. Deze instelling is daarmee hun thuis.

De overheid ziet deze residentiële ruimtes als de privéruimtes van patiënten of cliënten. In de gemeenschappelijke ruimtes die deze patiënten gebruiken, mag de zorginstelling bepalen of gezichtsbedekkende daar ook wordt toegestaan. Bijvoorbeeld in de gezamenlijke huiskamers of keukens.

Vergroot afbeelding Verbod op gezichtsbedekkende kleding in gebouwen van de overheid, de zorg en het onderwijs

Beeld: Min. BZK