Aanpak opsporen en vervangen loden waterleidingen

De Rijksoverheid wil samen met gemeenten loden waterleidingen vervangen. Want als er deeltjes lood in het drinkwater terechtkomen is dat slecht voor de gezondheid. In woningen en andere gebouwen gebouwd vóór 1960 kunnen loden waterleidingen liggen.

Loden leidingen in oude huizen en gebouwen

De Gezondheidsraad schat dat er nog zo’n 100.000 tot 200.000 woningen en gebouwen zijn met loden waterleidingen. Tot ongeveer 1945 was het standaard om in woningen en gebouwen loden waterleidingen aan te leggen. Woningen gebouwd tussen 1945 en 1960 kunnen ook loden waterleidingen hebben.

Deeltjes lood in water slecht voor gezondheid

Loden leidingen kunnen deeltjes loslaten die in het drinkwater terechtkomen. Er mag maximaal 10 microgram lood in 1 liter drinkwater zitten. Is dat meer, dan is dat is slecht voor de gezondheid:

  • Het kan bij ongeboren en jonge kinderen leiden tot een lagere intelligentie. Zuigelingen zijn extra kwetsbaar, omdat hun darmen lood makkelijker opnemen. En omdat hun  hersenen sterk in ontwikkeling zijn. Lood kan bij jonge kinderen leiden tot een lagere intelligentie.
  • Bij volwassenen kan de inname van te veel lood leiden tot een hogere bloeddruk en verminderde nierfunctie. Dit risico wordt groter als iemand meer dan 2 liter per dag drinkt uit loden drinkwaterleidingen.

Plan om loden leidingen te vervangen

De overheid wil gezondheidsschade door loden leidingen voorkomen. Daarom heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemeenten opgeroepen om loden leidingen te vervangen.

De GGD-projectgroep Lood in Drinkwater stelde hiervoor een stappenplan op. Dit stappenplan helpt gemeenten om loden leiden op te sporen en te vervangen.

Verantwoordelijkheid vervanging loden leidingen

Achter de voordeur zijn gebouweigenaren en huiseigenaren verantwoordelijk voor het vervangen van loden leidingen.

Tot de voordeur zijn drinkwaterbedrijven verantwoordelijk voor het vervangen van loden leidingen. Drinkwaterbedrijven hebben bijna alle loden leidingen tot de voordeur vervangen.