Waar kan ik stankoverlast melden?

Een bedrijf in uw woonomgeving kan stankoverlast veroorzaken. U kunt dit melden bij uw gemeente of provincie. Ook uw buren kunnen zorgen voor stankoverlast. In dat geval probeert u dat eerst samen op te lossen. Lukt dat niet? Dan kunt u uw klacht melden bij uw gemeente.

Stankoverlast bedrijf of boerderij melden

Bedrijven moeten zich aan de milieuwetgeving houden. Zorgt een bedrijf in uw omgeving (bijvoorbeeld een fabriek of megastal) voor stankoverlast? Een klacht over een midden- of kleinbedrijf moet u indienen bij de gemeente of bij de omgevingsdienst. Grote bedrijven moeten een milieuvergunning hebben. Houdt het bedrijf zich hier niet aan? Dan kunt u dit melden bij de gemeente of bij de provinciale milieuklachtenlijn. De gemeente of provincie kan een boete of dwangsom opleggen.

Stankoverlast buren melden

Uw buren kunnen voor stankoverlast zorgen. Bijvoorbeeld omdat zij een houtkachel gebruiken of een compostvat hebben. Als u een probleem heeft met uw buren, kunt u het beste eerst samen naar een oplossing zoeken. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht over stankoverlast melden bij de gemeente. Op de gemeentelijke website staat hoe u dit kunt doen.

In de algemene plaatselijke verordening (APV) staat wat uw gemeente kan doen als iemand voor stankoverlast zorgt. Meestal spreekt de gemeente de buurtbewoner aan die voor stankoverlast zorgt.