Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapport adviescollege werking artikel 57 Grondwet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapport adviescollege werking artikel 57 Grondwet