Aanbieding rapport Staatscommissie Grondwet

Op 11 november heeft de Staatscommissie Grondwet haar rapport aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie.