Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over discussie reikwijdte artikel 23 Grondwet - onderwijsvrijheid

Deelbesluit 2 op een verzoek over het openbaar maken van informatie over de discussie over de reikwijdte van artikel 23 Grondwet (onderwijsvrijheid). Vooral over het advies "Grenzen stellen, ruimte laten" van de Onderwijsraad. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over discussie reikwijdte artikel 23 Grondwet - onderwijsvrijheid