Terugzendrecht voor de Eerste Kamer

De Rijksministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Eerste Kamer een terugzendrecht te geven. Het geven van een terugzendrecht aan de Eerste Kamer is aanbevolen door de staatscommissie parlementair stelsel (staatscommissie-Remkes). De staatscommissie concludeerde dat er een betere manier moet zijn voor de Eerste Kamer om een wetsvoorstel te verbeteren. Het kabinet is het daarmee eens en komt nu dan ook met het wetsvoorstel om dit wettelijk te regelen.

Extra mogelijkheid

Op dit moment kan de Eerste Kamer alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen een wetsvoorstel dat door de Tweede Kamer is aangenomen. Met een terugzendrecht krijgt de Eerste Kamer een extra mogelijkheid. Als zij vindt dat een wetsvoorstel verbeterd kan worden, dan kan zij het veranderen en terugsturen aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer moet dan beslissen of ze akkoord gaat met de veranderingen. Het kabinet vindt het belangrijk dat dit niet zorgt voor vertraging en dat het past bij de verhouding tussen de Tweede en de Eerste Kamer.

Grondwet

Het terugzendrecht moet in de Grondwet worden geregeld. Dat betekent dat de Tweede en de Eerste Kamer er twee keer over moeten stemmen, met tussendoor een verkiezing voor de Tweede Kamer. De tweede keer moet in beide Kamers twee derde van de stemmen vóór zijn.

De Rijksministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State van het Koninkrijk te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.