Wat is het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Japan?

Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Japan is een verdrag over handel in goederen, diensten en investeringen. Het moet de handel met Japan makkelijker en goedkoper maken. Nederland doet mee als lid van de Europese Unie (EU).

Tekst handelsverdrag Europese Unie en Japan

De tekst van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Japan vindt u in de wetgevingsdatabank van de Europese Unie.

Waarover gaat het handelsverdrag met Japan?

In het handelsverdrag staan afspraken over:

 • de handel in goederen (bijvoorbeeld in rozen, kaas en machines);
 • de handel in diensten (bijvoorbeeld in het ontwerp van een huis, reparatie van een machine of baggeren van havens);
 • douaneformaliteiten (bijvoorbeeld welke formulieren er nodig zijn voor de invoer van goederen);
 • investeringen (bijvoorbeeld de bouw van een brug of een fabriek);
 • overheidsaanbestedingen (bijvoorbeeld de aanleg van een vliegveld voor een overheid);
 • intellectueel eigendom (bescherming van onder andere octrooien, merken en auteursrecht);
 • voedselveiligheid;
 • rechten van werknemers.

Voordelen handelsakkoord Japan

Japan is de 3e economie ter wereld. Als de EU en Japan gemakkelijker met elkaar handel kunnen drijven, groeit de handel. Dit zorgt voor meer economische groei en meer banen in Nederland. Het handelsverdrag kan leiden tot € 96 miljard extra handel tussen de EU en Japan. Hierdoor kan de Europese economie met € 33 miljard groeien. Ook de Nederlandse economie profiteert hiervan. De Japanse economie kan met € 18 miljard groeien.

Doel handelsverdrag: minder belemmeringen handel EU en Japan

Het belangrijkste doel van het handelsakkoord is om de handel met Japan makkelijker en goedkoper te maken. Onder andere door:

 • gelijke regels voor alle partijen. Een land mag geen speciale regels laten gelden voor een buitenlands product op de eigen markt. Of het eigen product beschermen of bevoordelen. Bijvoorbeeld door hogere invoerheffingen voor een buitenlands product op de eigen markt;
 • geen handelsdiscriminatie. Europese bedrijven hebben in Japan dezelfde eerlijke kansen als hun Japanse concurrenten. Hetzelfde geldt voor Japanse bedrijven in de EU;
 • gemakkelijkere douaneprocedures. Dit zorgt voor een snellere en goedkopere doorgang van goederen;
 • duurzamer maken van handel;
 • verbetering van arbeidsomstandigheden;
 • verbetering van milieubescherming.

Bescherming van investeringen

Investeringen zijn vaak langetermijnprojecten. Daarom is rechtszekerheid voor investeerders belangrijk. De EU zet zich in om in het handelsakkoord afspraken te maken over de behandeling van buitenlandse investeerders over en weer. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de gelijke behandeling van buitenlandse investeerders en investeerders uit het eigen land. En over de toekenning van een redelijke schadevergoeding bij onteigening. Als deze regels worden geschonden kunnen investeerders naar een speciale rechtbank stappen: het Investment Court System. Onafhankelijke rechters doen uitspraak.

Handelsverdrag Japan en duurzaamheid

De EU wil met het verdrag de handel met Japan duurzamer maken en het milieu beter beschermen. Meer handel mag niet leiden tot schade aan het milieu. Ook verlagen de landen niet hun normen voor de veiligheid van voedsel of producten om beter te kunnen concurreren.