Besluit kwaliteitsafspraken Open Universiteit

Minister Van Engelshoven besluit positief over het plan van de Open Universiteit voor de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs.