Meer samenwerking en minder concurrentie in hoger onderwijs

Hogescholen en universiteiten moeten meer gaan samenwerken en minder met elkaar concurreren. Daarom krijgen de instellingen een hoger vast bedrag van de overheid en minder geld per student en afgestudeerde. Dat is een van de doelen uit de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek.  

Werkdruk en concurrentie grootste knelpunt in het hoger onderwijs

Hogescholen en universiteiten krijgen geld voor elke student die zij werven en voor studenten die afstuderen. Daarom willen scholen veel studenten werven. Dat zorgt voor een hoge werkdruk bij docenten, onderzoekers en studenten. 

Maatregelen om concurrentie en werkdruk te verminderen

De Rijksoverheid wil de kwaliteit van het hoger onderwijs blijven waarborgen. Daarom moeten hogescholen en universiteiten minder concurreren en meer gaan samenwerken. Ook moet het onderwijs toegankelijker worden voor volwassenen. En moet het onderwijs nog beter gaan aansluiten op de arbeidsmarkt. Het ministerie van OCW heeft daarom de Strategische agenda hoger onderwijs samengesteld. Dit zijn de belangrijkste voorgestelde maatregelen:

 • Hoger onderwijs toegankelijker maken en studentsucces vergroten
  Er komt extra aandacht voor goede voorlichting aan leerlingen die willen  gaan studeren. Ook gaan hogescholen en universiteiten meer kijken of een student bij een bepaalde studie past. Nu valt een derde van de eerstejaarsstudenten uit of verandert van opleiding. 
 • Hoger onderwijs flexibeler maken
  Volwassenen moeten aan een hogeschool of universiteit hun opleiding ook in modules kunnen volgen. Zo kunnen ze hun eigen studietempo bepalen. Hogescholen en universiteiten kunnen met data over bijvoorbeeld opleidingen en studiewensen het onderwijs proberen te verbeteren voor groepen studenten. 
 • Hoger onderwijs beter laten aansluiten op arbeidsmarkt en samenleving
  Hoger onderwijsinstellingen moeten hun studies meer gaan vernieuwen om ze beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Afgestudeerden moeten meer vaardigheden leren die hen helpen om te voldoen aan de veranderlijke verwachtingen van de arbeidsmarkt. Het ministerie van OCW onderzoekt met onderwijsinstellingen welke ruimte en mogelijkheden hiervoor zijn. 
 • Meer samenwerking met Europese hogescholen en universiteiten
  Hogescholen en universiteiten gaan meer samenwerken met andere Europese instellingen om in de wereldtop te blijven van onderwijs en onderzoek. Hogescholen krijgen meer gelegenheid voor praktijkgericht onderzoek met andere Europese hogescholen. Een nauwere samenwerking met Europese instellingen bevordert het delen van kennis. 

Infographic Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

De Strategische Agenda van 2015

De minister van onderwijs presenteert elke 4 jaar een strategische visie op het hoger onderwijs en onderzoek. In december 2019 presenteerde minister Van Engelshoven de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. Deze agenda bouwt voort op de vorige strategische agenda: De waarde(n) van weten.