Stoppen met mijn studie: wat moet ik regelen?

Je wilt stoppen met je mbo-, hbo- of wo-opleiding. Dan krijg je onder andere te maken met het uitschrijven bij je opleiding.
En het stopzetten van je studiefinanciering en studentenreisproduct.

Bekijk wat je moet regelen als u je stopt met je opleiding.