Moet ik stage lopen als ik een mbo-opleiding volg?

Ja, je moet stage lopen tijdens je mbo-opleiding. In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is het opdoen van praktijkervaring een belangrijk onderdeel van de opleiding. Er zijn twee mogelijkheden om praktijkervaring op te doen.

Soort stage hangt af van je opleiding

Doe je een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) dan werk je 3 of 4 dagen mee in een bedrijf via een leerbaan. Je combineert werken en leren. Het bedrijf en de school moeten zorgen voor goede begeleiding.  Op de overige werkdagen volg je vakken op school.

In de beroepsopleidende leerweg (bol) zit je meer tijd op school. Je brengt het geleerde in de praktijk tijdens kortere stages. Het bedrijf en de school moeten zorgen voor goede begeleiding tijdens de stage.

Niet alle opleidingen worden door scholen in beide vormen aangeboden. Informeer bij jouw school naar de mogelijkheden. 

Een mbo mag ook een gecombineerde leerweg aanbieden. Daarbij begin je je opleiding in de bol en stap je later in je opleiding over naar de bbl. Bijvoorbeeld na het eerste jaar.  

Bij welke bedrijven mag ik mijn stage of leerbaan doen?

Je mag in het mbo alleen een stage of leerbaan hebben bij erkende leerbedrijven. Erkende leerbedrijven voldoen aan kwaliteitscriteria:  

De werkzaamheden binnen het bedrijf passen bij de opleiding van de stagiair en het beroep waar de stagiair voor wordt opgeleid;

Er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de begeleiding van de stagiair;

De werkplek is (sociaal) veilig.

Doe je een bol-opleiding, dan kun je zelf een stage vinden bij een erkend leerbedrijf op stagemarkt.nl

Doe je een bbl-opleiding, dan kun je zelf een leerbaan bij een erkend leerbedrijf vinden op leerbanenmarkt.nl.

Praktijkovereenkomst tussen school, leerling en erkend leerbedrijf

In het mbo is de onderwijsinstelling eindverantwoordelijk voor het hele onderwijsproces, inclusief de stage/leerbaan. De onderwijsinstelling sluit een praktijkovereenkomst (pok) af met jou en het leerbedrijf. Deze praktijkovereenkomst is bindend en kan informatie bevatten over:

  • de duur van de overeenkomst;
  • de periode van de stage;
  • de leerdoelen en eindtermen;
  • de begeleiding;
  • de vergoeding;
  • de beoordeling;
  • alles wat jullie verder nog belangrijk vinden om samen af te spreken. 

Vergoeding voor stage of leerbaan

De stage of leerbaan mag jou geen geld kosten. Maak je kosten en krijg je die niet op een andere manier vergoed? Bijvoorbeeld omdat je moet reizen naar je stageplek, een VOG (verklaring omtrent het gedrag) nodig hebt of omdat je bedrijfskleding moet kopen voor je stage? Dan moet het bedrijf waar je stage loopt deze kosten vergoeden.

De overheid vindt het belangrijk dat je een stagevergoeding krijgt. In het stagepact is afgesproken dat bedrijven en werknemersorganisaties in cao’s afspraken maken over passende stagevergoedingen. In de cao kun je opzoeken of je recht hebt op een stagevergoeding als bol-student. De stagevergoeding ontvang je van het leerbedrijf.

Als jij een leerbaan hebt (een bbl-opleiding doet), dan heb je naast een vergoeding voor de kosten die je maakt ook recht op een arbeidscontract en salaris van tenminste het bbl-minimumloon. Een bedrijf mag jou ook meer bieden.