4de tranche Woningbouwimpuls: 24.768 woningen

Eind september 2022 zijn 29 aanvragen ingediend bij het loket van de Woningbouwimpuls voor het versneld realiseren van woningen. Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening honoreert 20 aanvragen en kent daarmee € 112 miljoen inclusief btw toe aan die projecten. Goed voor 24.768 woningen, waarvan ca. 68% betaalbaar. Net als de vorige tranches zijn de locaties verspreid over heel Nederland. 

Kansen voor kleinere gemeenten

Sinds tranche 4 zijn de mogelijkheden voor kleinere gemeenten vergroot. Zo wordt de regeling ook toegankelijker voor (kleine) gemeenten die een gebundelde aanvraag doen, en kunnen gemeenten met minder dan 50.000 inwoners een project indienen met minimaal 200 woningen. Om kleinere gemeenten op weg te helpen bij de aanvraag van de Woningbouwimpuls worden er ook opnieuw zogenaamde Impulskamers ter ondersteuning gehouden. Zo kunnen gemeenten geholpen worden bij het voorbereiden van een aanvraag van de Woningbouwimpuls. Toch zijn er enkele regio’s die nog geen gebruik maken de gelden van de WBI om een gebiedsontwikkeling te versnellen. Hier wil het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met de regio’s kijken om op programmatische wijze een gebied te ontwikkelen, zodat er verschillende projecten met elkaar samen een Wbi-aanvraag kan indienen.

Openstellen vijfde tranche

Om in samenwerking met de decentrale overheden, de strijd tegen het woningtekort voort te zetten en door te bouwen in onzekere tijden, komt er een vijfde tranche van de Woningbouwimpuls. Het loket wordt opengesteld vanaf 15 februari en het plafondbudget is vastgesteld op € 250 miljoen. Het loket sluit op 31 maart waarna het beoordelingsproces en de besluitvorming volgt. 

Betaalbare koop: grens op 355.000

Vanaf de vijfde tranche geldt voor de grens van betaalbare koop in een Wbi aanvraag niet langer meer de nhg-grens. In plaats daarvan is deze vastgesteld op 355.000 euro. Met als doel om meer betaalbare koopwoningen te realiseren.