Huurverhoging

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Voor sociale-huurwoningen geldt een maximale huurverhoging. Elk jaar bepaalt het kabinet met welk percentage de huren omhoog mogen. Voor vrije-sectorwoningen geldt geen maximale huurverhoging.

Beleidsinformatie

De Rijksoverheid. Voor Nederland