Waar moet het voorstel tot huurverhoging aan voldoen?

Voor de brief met de jaarlijkse huurverhoging gelden eisen. Zo moet u als huurder het huurverhogingsvoorstel minstens 2 maanden voor de ingangsdatum hebben ontvangen.

Voorwaarden voorstel tot huurverhoging

Uw verhuurder moet u schriftelijk een huurverhogingsvoorstel doen. Dit moet minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum bij u binnen zijn. Dus: als uw verhuurder de huur per 1 juli wil verhogen, dan moet u uiterlijk 30 april het huurverhogingsvoorstel in de bus hebben.
Lees alle voorwaarden van een voorstel tot huurverhoging op de website van de Huurcommissie.

In het voorstel tot huurverhoging moet onder andere staan:

  • de oude en de nieuwe (kale) huurprijs;
  • het percentage of het bedrag van de verhoging;
  • of sprake is van een inkomensafhankelijke (extra) huurverhoging. Zo ja, dan moet de verhuurder een verklaring van de Belastingdienst meesturen waarin staat dat uw huishoudinkomen hoger is dan de inkomensgrens;
  • de ingangsdatum;
  • hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.