Huurverlaging aanvragen: hoe doe ik dat?

Huurverlaging vraagt u eerst aan bij uw verhuurder. Gaat deze niet akkoord met uw voorstel, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Voorstel voor huurverlaging doen bij verhuurder

U vraagt huurverlaging aan bij uw verhuurder. U stuurt hiervoor de volgende stukken op:

Vraagt u om huurverlaging op grond van inkomensdaling? Dan moet u ook meesturen:

  • inkomensverklaring (IB60-formulier) van alle bewoners;
  • uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP, vroeger GBA-uittreksel) van een van de bewoners. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven (let op: daar moet u bij de gemeente speciaal om vragen, het is geen standaarduittreksel).

Verstuur de stukken minstens 2 maanden voor de voorgestelde datum van huurverlaging. Bewaar zelf kopie├źn.

Verhuurder akkoord met huurverlaging

Gaat uw verhuurder akkoord met uw voorstel, dan betaalt u vanaf de voorgestelde datum de lagere huurprijs. Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van uw verhuurder. Een mondeling akkoord is achteraf niet te bewijzen.

Verhuurder niet akkoord met huurverlaging

Is uw verhuurder het niet eens met uw voorstel of laat hij niets van zich horen? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Hiervoor heeft u nodig:

Vraagt u om huurverlaging op grond van de maximale huurprijsgrens? Dan moet u ook meesturen:

Vraagt u om huurverlaging op grond van inkomensdaling? Dan moet u ook meesturen:

  • inkomensverklaring (IB60-formulier) van alle bewoners;
  • uittreksel uit de Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van een van de bewoners. Uit dat uittreksel moet blijken hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven (let op: daar moet u bij de gemeente speciaal om vragen, het is geen standaarduittreksel).

Termijn inschakelen Huurcommissie

U dient uw verzoek bij de Huurcommissie in binnen 6 weken na de datum waarop u wilt dat de huurverlaging ingaat. Bent u te laat, dan neemt de Huurcommissie uw verzoek niet in behandeling. U kunt dan wel opnieuw een huurverlagingsvoorstel doen aan uw verhuurder en dat vervolgens weer indienen bij de Huurcommissie.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

De Huurcommissie stelt vast wanneer de huurverlaging ingaat. Bij verlagingen op grond van het puntentotaal is dit meestal de voorgestelde datum. Na de uitspraak van de Huurcommissie kunt u de te veel betaalde huur terugvragen bij de verhuurder.