Kan ik huurverlaging krijgen als huurder in de vrije sector?

Als u een vrije sectorwoning huurt, kunt u uw verhuurder om huurverlaging vragen. Deze hoeft hier niet mee in te stemmen.

Huurverlaging aanvragen bij verhuurder

Een verzoek om huurverlaging moet u indienen bij uw verhuurder. Als uw verhuurder niet instemt met uw verzoek, gaat de huurverlaging niet door. U kunt niet de Huurcommissie om een oordeel (uitspraak) vragen.

Wel kunt u binnen 6 maanden na ingang van de huurovereenkomst de aanvangshuurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. 

Na die 6 maanden kunt u als huurder in de vrije sector nog wel advies vragen aan de Huurcommissie. Let op: dit kan alleen als in uw huurcontract voor de vrije-sectorwoning staat dat u bij geschillen over huurprijs of servicekosten naar de Huurcommissie kunt.

Ook kunt u het huurcontract opzeggen, maar dan moet u de woning verlaten.

Huurverlaging aanvragen bij rechter

U kunt ook de rechter vragen om de huur te verlagen. Deze zal de huur alleen in bijzondere gevallen verlagen, bijvoorbeeld bij onvoorziene omstandigheden.

Met vragen hierover kunt u terecht bij het Juridisch Loket.