Eerste gemeenten krijgen geld voor huisvesting aandachtsgroepen

Meer dan 80 gemeenten hebben in totaal 128 aanvragen ingediend voor de Regeling huisvesting aandachtsgroepen. Met een financiële bijdrage uit de regeling kunnen gemeenten woon- of verblijfsruimtes bouwen voor bijvoorbeeld studenten, arbeidsmigranten en statushouders. Het animo blijkt groot: in totaal is voor € 35,5 miljoen aangevraagd voor 7.427 woonruimtes en 1.651 verblijfsruimtes.

Minister Kajsa Ollongren is blij met de oogst aan aanvragen:
“Mooi om te zien dat zoveel gemeenten uit het hele land een aanvraag hebben gedaan. Zo kunnen plannen voor de huisvesting van onder andere studenten, statushouders, arbeidsmigranten en dak- en thuisloze mensen sneller waargemaakt worden. Deze mensen hebben het extra moeilijk op de krappe woningmarkt. Met deze financiële steun helpen we hen samen met gemeenten eerder aan woonruimte."
 

Snel aan de slag

De komende periode buigt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zich over de aanvragen namens minister Ollongren. De behoefte om snel te kunnen starten met de bouw van de nieuwe woon- en verblijfsruimtes is groot. De eerste gemeenten hebben daarom al bericht gekregen over de bijdrage die ze krijgen. 

De gemeente Deventer is een van de gemeenten die meteen aan de slag kunnen gaan:

“Deze subsidie is een opsteker voor de woningmarkt in Deventer”, aldus wethouder Wonen Rob de Geest. “Dit is een geweldige steun in de rug van al onze woonpartners. Hiermee kunnen we sneller de geplande 200 betaalbare flexwoningen realiseren. Nieuwe woningen in dit segment zijn hard nodig. Juist voor de mensen die in deze markt anders weinig kans maken.” 

Naar verwachting is begin 2022 het totaaloverzicht van toegekende aanvragen bekend. Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer hierover.
 

Over de Regeling huisvesting aandachtsgroepen

Veel mensen uit aandachtsgroepen hebben het moeilijk om een goed huis te vinden en een bestaan op te bouwen. De huisvesting van statushouders, woonwagenbewoners, dak- en thuisloze mensen, studenten en andere spoedzoekers vraagt om een gerichte aanpak. In 2020 en 2021 stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bedrag van € 50 miljoen (2020) en € 31 miljoen (2021) beschikbaar voor het vergroten van het woningaanbod voor deze groepen. Een bijdrage uit de Regeling huisvesting aandachtsgroepen kan voor gemeenten financiële belemmeringen wegnemen, waardoor zij huisvesting gemakkelijker kunnen realiseren. 

De regeling sluit nauw aan op het voor de zomer 2021 uitgebrachte rapport Een thuis voor iedereen van de interbestuurlijke werkgroep huisvesting aandachtsgroepen. Daarin wordt gepleit voor de integrale  huisvesting van een mix van bewoners. Het samen wonen met anderen in een vergelijkbare positie helpt omdat mensen elkaar kunnen ondersteunen. De woon- en verblijfsvormen die gemeenten via deze regeling bouwen, zijn geschikt voor bewoners uit meerdere aandachtsgroepen.