Wet vaste huurcontracten vanaf 1 juli 2024 van kracht

Vaste huurcontracten zijn per 1 juli 2024 weer de norm. Vanaf die datum geldt de Wet vaste huurcontracten. Dit geeft huurders meer zekerheid over hun woonsituatie. Voor specifieke groepen, zoals studenten, kan een huurcontract van bepaalde duur wel uitkomst bieden. Deze uitzonderingen staan in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Huidige situatie

Tot 1 juli is het nog mogelijk om een tijdelijke huurcontract af te sluiten. Zo’n contract eindigt automatisch na de vooraf afgesproken periode. Er zijn daarna 2 mogelijkheden: de huurder verhuist of de verhuurder biedt de huurder opnieuw een huurcontract aan, deze keer voor onbepaalde tijd.

Huurcontract voor onbepaalde tijd

Vanaf 1 juli 2024 mogen alleen vaste huurcontracten worden afgesloten. Alle nieuwe huurcontracten die verhuurders vanaf dat moment aangaan, zijn dan voor onbepaalde tijd. De lopende tijdelijke huurcontracten van bepaalde duur – die vóór 1 juli 2024 zijn afgesloten – veranderen niet en eindigen automatisch na de afgesproken periode. Wordt het contract verlengd? Dan is dit voor onbepaalde tijd.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de Wet vaste huurcontracten. Een aantal specifieke groepen huurders, zoals studenten of urgent woningzoekenden, kunnen toch een huurcontract voor bepaalde tijd krijgen. Zij mogen vanaf 1 juli 2024 een huurcontract voor maximaal 2 jaar krijgen. Ook blijven enkele bestaande situaties, zoals huren onder de Leegstandswet, mogelijk na invoering van de Wet vaste huurcontracten.

Meer informatie

Meer informatie voor verhuurders staat op volkshuisvestingnederland.nl. Meer informatie over wanneer verhuurders een tijdelijk huurcontract mogen aanbieden. De Wet vaste huurcontracten is in december 2023 gepubliceerd. De Algemene Maatregel van Bestuur wordt naar verwachting medio juni gepubliceerd in het Staatsblad.