Welke verschillende soorten huurcontracten zijn er voor een woning?

De meest voorkomende huurcontracten zijn vaste huurcontracten. Daarnaast zijn er ook tijdelijke huurcontracten, doelgroepencontracten (bijvoorbeeld voor studenten), huurcontracten op basis van de Leegstandwet en huurcontracten die 'naar hun aard van korte duur' zijn. Het soort contract bepaalt onder andere hoe lang je de woning kan huren.

Vast huurcontract

Bij een vast huurcontract is er geen einddatum afgesproken. Deze contracten moeten daarom worden opgezegd om te eindigen. De verhuurder kan soms opzeggen, maar de huurder kan ook opzeggen.

Tijdelijk huurcontract

Tijdelijke huurcontracten hebben altijd een einddatum. Dat is maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen en maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woningen. Het huurcontract eindigt op de afgesproken einddatum en hoeft niet opgezegd te worden. De huurder mag wel tussentijds opzeggen

De verhuurder moet de huurder wel tijdig (niet eerder dan 3 maanden en niet later dan 1 maand) voor de einddatum schriftelijk informeren dat de huur eindigt.

Doelgroepencontract en hospitaverhuur

Doelgroepencontracten zijn vaste huurcontracten waarbij de verhuurder een extra reden heeft om de huur te kunnen beëindigen. Die extra reden is als de huurder niet meer onder de doelgroep van de woning valt. Bijvoorbeeld studenten die klaar zijn met hun studie en gaan werken.

Ook bij hospitaverhuur heeft de verhuurder een extra wettelijke opzeggingsreden. De verhuurder moet dan kunnen aantonen dat zijn belang bij het beëindigen van de huurovereenkomst groter is dan het belang van de huurder om er te blijven wonen. 

Huurcontract op basis van de Leegstandwet

Als een woonruimte leegstaat, kan die woonruimte onder bepaalde voorwaarden tijdelijk worden verhuurd. Dan komt er een huurcontract op basis van de Leegstandwet. Bij dit soort huurcontacten is er minder huur- en huurprijsbescherming. Om een woonruimte te mogen verhuren met een huurcontract op basis van de Leegstandwet, moet de verhuurder hiervoor eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Huurcontract 'naar zijn aard van korte duur'

Er bestaan ook huurcontracten die 'naar hun aard van korte duur' zijn. Met zo’n huurcontract heeft de huurder geen huurbescherming. Deze vorm van tijdelijke verhuur is ook maar in een paar situaties toegestaan. Bijvoorbeeld voor vakantiehuisjes of wisselwoningen.

Sociale huur of vrijesectorhuur

Deze soorten huurcontracten komen in de sociale huur én vrijesectorhuur voor, behalve hospitaverhuur. Het verschil tussen sociale huur en vrijesectorhuur is vooral belangrijk omdat er verschillende regels gelden voor de huurprijzen.