Verhuurderheffing

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan  € 710,68 per maand (prijspeil 2018). In 2018 is de verhuurderheffing 0,591%.

Doel verhuurderheffing

Het kabinet vraagt een financiële bijdrage van verhuurders voor het verminderen van de nationale schuld. Dit heet de verhuurderheffing. De verhuurderheffing maakt deel uit van de maatregelen in het Woonakkoord. Deze maatregelen moeten de woningmarkt beter laten functioneren.

Lagere verhuurderheffing bij investeringen

Verhuurders betalen minder verhuurderheffing als ze investeren in:

  • het omvormen van bijvoorbeeld kantoren, scholen of zelfs kerken tot woningen;
  • sloop in krimpgebieden en Rotterdam-Zuid;
  • verbouw in Rotterdam-Zuid;
  • nieuwbouw van huurwoningen met een huur onder de eerste aftoppingsgrens (€ 597,30 in 2018)

De heffingsvermindering bedraagt maximaal €15 miljoen per belastingplichtige per jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft meer informatie over de Regeling vermindering verhuurderheffing.

Hoogte verhuurderheffing

In 2018 is de verhuurderheffing 0,591% van de WOZ-waarde van de huurwoningen. Dit tarief loopt op tot 0,593% in 2022. Vanaf 2023 is het tarief 0,567%.

De heffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de woningen, verminderd met 50 x de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen.

Betalen verhuurderheffing

De verhuurder betaalt de verhuurderheffing als belasting. Aangifte doen kan alleen elektronisch.

Effecten verhuurderheffing

De effecten voor de verhuurder zijn afhankelijk van het aantal woningen dat hij bezit en de WOZ-waarde van de woningen.

Wijzigingen in de verhuurderheffing

De Eerste Kamer heeft op 31 januari 2017 het wetvoorstel voor de wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II aangenomen. Een deel van de wijzigingen zijn per 1 april 2017 en 1 januari 2018 in werking getreden.

Veranderingen per 1 januari 2018:

  • De heffingsvermindering voor transformatie van niet voor woning bestemde ruimten naar huurwoningen geldt voortaan alleen voor huurwoningen met een huur onder de 1e aftoppingsgrens ((per 1-1-2018 € 597,30).
  • De heffingsvrije voet wordt verhoogd van 10 naar 50 woningen.
  • Vrijstelling van verhuurdersheffing voor Rijksmonumenten.
  • De berekening van de verhuurderheffing over een WOZ-waarde per object van maximaal €250.000,-. Na 2018 wordt deze grens jaarlijks geïndexeerd.

Meer informatie over de verhuurderheffing

De Belastingdienst heeft meer informatie over de verhuurderheffing. Meer informatie over de wijzigingen en heffingsverminderingen is te vinden op de site van de RVO.nl

Kabinet Rutte III: Investeren in verduurzaming woningen

Het kabinet wil dat woningcorporaties investeren in de verduurzaming van woningen. De corporaties komen zo in aanmerking voor korting op de verhuurdersheffing. Het kabinet reserveert hiervoor € 100 miljoen per jaar. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.