Verhuurderheffing

Verhuurders die meer dan 10 huurwoningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan  € 710,68 per maand (prijspeil 2017). De verhuurderheffing is in 2017 0,536%.

Doel verhuurderheffing

Het kabinet vraagt een financiële bijdrage van verhuurders voor het verminderen van de nationale schuld. Dit heet de verhuurderheffing. De verhuurderheffing maakt deel uit van de maatregelen in het Woonakkoord. Deze maatregelen moeten de woningmarkt beter laten functioneren.

Lagere verhuurderheffing bij investeringen

Verhuurders betalen minder verhuurderheffing als ze investeren in:

 • het omvormen van bijvoorbeeld kantoren, scholen of zelfs kerken tot woningen;
 • sloop in krimpgebieden;
 • in sloop, nieuwbouw of verbouw in Rotterdam-Zuid.

De heffingsvermindering bedraagt maximaal € 15 miljoen per belastingplichtige per jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft meer informatie over de Regeling vermindering verhuurderheffing.

Hoogte verhuurderheffing

De verhuurderheffing is in 2017 0,536% van de WOZ-waarde van de huurwoningen. Dit tarief loopt op tot 0,593% in 2022. Vanaf 2023 is het tarief 0,567%.

De heffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de woningen, verminderd met 10 x de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen.

Betalen verhuurderheffing

De verhuurder betaalt de verhuurderheffing als belasting. Aangifte doen kan alleen elektronisch.

Effecten verhuurderheffing

De effecten voor de verhuurder zijn afhankelijk van het aantal woningen dat hij bezit en de WOZ-waarde van de woningen.

Wijzigingen in de verhuurderheffing

De Eerste Kamer heeft op 31 januari het wetvoorstel voor de wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II aangenomen. De wijzigingen in deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Op 1 april 2017 wijzigt het volgende:

 • Uitbreiding van de krimpgebieden waar recht is op een heffingsvermindering voor sloop van huurwoningen met de Achterhoek en Noordoost Fryslan, voor woningen gesloopt vanaf 1 januari 2017.
 • Verlenging van de periode waarin aanvragen voor verschillende heffingsverminderingen kunnen worden gedaan.
 • Introductie van een heffingsvermindering voor nieuwbouw van huurwoningen met een lage huur (in 2017 lager dan €592,55).
 • Er komt een vrijstelling van de verhuurderheffing voor aangekochte woningen door corporaties in krimpgebieden (in het kader van een plan voor stedelijke vernieuwing), gekocht na 1 januari 2017.
 • Verhoging van de bedragen die gelden voor de heffingsverminderingen voor grootschalige verbouwing, sloop en samenvoeging van huurwoningen.

Per 1 januari 2018 verandert het volgende:

 • De heffingsvermindering voor transformatie van niet voor woning bestemde ruimten naar huurwoningen geldt voortaan alleen voor huurwoningen met een huur onder de 1e aftoppingsgrens ((per 1-1-2017 € 592,55).
 • De heffingsvrije voet wordt verhoogd van 10 naar 50 woningen.
 • Per 1 januari 2018 worden rijksmonumenten vrijgesteld van de verhuurderheffing
 • De verhuurderheffing wordt vanaf 1 januari 2018 berekend over een WOZ-waarde per object van maximaal €250.000,-. Na 2018 wordt deze grens jaarlijks geïndexeerd.

 

Meer informatie over de verhuurderheffing

De Belastingdienst heeft meer informatie over de verhuurderheffing. Meer informatie over de wijzigingen en heffingsverminderingen is te vinden op op de site van de RVO.nl

Kabinet Rutte III: Investeren in verduurzaming woningen

Het kabinet wil dat woningcorporaties investeren in de verduurzaming van woningen. De corporaties komen zo in aanmerking voor korting op de verhuurdersheffing. Het kabinet reserveert hiervoor € 100 miljoen per jaar. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.