Hoe zorg ik ervoor dat de verhuurder achterstallig onderhoud aanpakt?

Neem bij problemen met onderhoud of gebreken aan uw sociale huurwoning eerst contact op met uw verhuurder. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u verschillende dingen doen. Zoals huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie. Huurt u een woning in de vrije sector? Dan zult u in de meeste gevallen naar de rechter moeten.

Gebreken eerst bij verhuurder melden

Meld onderhoudsgebreken van uw sociale huurwoning eerst bij uw verhuurder. Verstuur daarvoor de brief Melding gebreken aan woning (gebrekenbrief) per post of e-mail. Bewaar zelf een kopie.

Tijdelijke huurverlaging aanvragen bij Huurcommissie

De verhuurder heeft 6 weken de tijd om het achterstallig onderhoud te verhelpen. Reageert de verhuurder niet op uw gebrekenbrief? Of zijn de gebreken niet binnen 6 weken verholpen? Dan kunt u tijdelijke huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie. De tijdelijke huurverlaging geldt totdat uw klachten zijn verholpen.

Klacht indienen bij gemeente

U kunt bij uw gemeente een klacht indienen over achterstallig onderhoud. Constateert de gemeente ernstige onderhoudsgebreken waardoor de woning niet (meer) aan het Bouwbesluit voldoet? Dan kunnen Burgemeester en Wethouders (B en W) op grond van de Woningwet de verhuurder een brief (de gemeentelijke aanschrijving) sturen waarin ze hem oproepen de woning te repareren. Doet de verhuurder dat niet? Dan kan de gemeente de gebreken laten repareren. De kosten zijn dan voor de verhuurder.

Meer informatie krijgt u bij de dienst Bouw- en Woningtoezicht (of Bouwen en Wonen) van uw gemeente.

Procedure starten bij rechter

U kunt ook de rechter vragen om de verhuurder te verplichten uw woning te repareren. Doet de verhuurder dit niet? Dan legt de rechter de verhuurder een dwangsom op.

U kunt de rechter ook vragen om de huurovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Doe dit binnen 6 maanden na het versturen van de gebrekenbrief. U betaalt dan minder of geen huur tot het onderhoud is uitgevoerd.

Voor advies kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Zelf onderhoud uitvoeren op kosten verhuurder

Wilt u het onderhoud of de reparaties zelf (laten) uitvoeren? Dat kan op 2 manieren:

  1. U kunt zich door de rechter laten machtigen om het onderhoud op kosten van de verhuurder uit te (laten) voeren.
  2. U kunt het onderhoud of de reparaties zelf (laten) uitvoeren op kosten van de verhuurder. Dus zonder rechterlijke machtiging. U vraagt dan de kosten terug bij uw verhuurder of verrekent deze met de huurprijs. De kosten moeten wel redelijk zijn. Anders loopt u het risico dat de verhuurder naar de rechter stapt en u aansprakelijk houdt voor wanprestatie.

Huurwoning vrije sector: rechter inschakelen

Heeft u een huurwoning in de vrije sector (geliberaliseerd huurcontract) en pakt de verhuurder gebreken in uw woning niet aan? Dan zult u meestal de rechter moeten inschakelen voor een uitspraak. Er is 1 uitzondering: als in uw huurcontract staat dat u bij geschillen de Huurcommissie om advies vraagt.