Kamer verhuren: waar moet ik aan denken?

Gaat u een kamer of een deel van een woning verhuren? Let dan op de volgende punten.

Aandachtspunten voor kamerverhuurders

 • De prijs voor de kamer is een optelsom van de kale huurprijs en de servicekosten. Servicekosten zijn bijvoorbeeld kosten voor water en energie. De maximale kale huurprijs bepaalt u aan de hand van het puntensysteem.
 • U moet de privacy van de huurder respecteren. U mag de kamer niet zelf gebruiken of betreden zonder toestemming van de huurder. De huurder mag de gehuurde woonruimte afsluiten.
 • U bent verplicht om de woonruimte in goede staat van onderhoud aan de huurder aan te bieden. Ook moet u noodzakelijke reparaties uitvoeren. Uitzondering hierop zijn kleine reparaties, zoals een slot repareren of een lamp vervangen. Hiervoor is de huurder zelf verantwoordelijk.
 • Verhuurt u een kamer of deel van uw eigen woning en blijf u hier zelf ook wonen? Dan is dit een hospitakamer. Hiervoor gelden een paar aparte regels.
 • U moet uw huurder 1 servicekostenoverzicht per kalenderjaar geven, binnen 6 maanden na het verstrijken van dat jaar. U kunt het voorschotbedrag voor de servicekosten pas verhogen als u uw huurder het overzicht heeft gegeven. En als dit overzicht aanleiding geeft tot een verhoging.
 • Vanaf 1 januari 2012 betaalt u als verhuurder de afvalstoffenheffing voor de kamers die u verhuurt. Voor die tijd werd een van de huurders hiervoor aangeslagen. U mag de afvalstoffenheffing wel doorberekenen aan de kamerbewoners.
 • Wanneer u een kamer opnieuw verhuurt, mag u de huurprijs optrekken tot het bedrag dat volgens het puntentotaal van die kamer de maximale kale huurprijs is.
 • Als u de huur van een lopend huurcontract wilt verhogen, moet u dit minimaal 2 maanden vooraf schriftelijk laten weten aan de huurder.
 • Als u een conflict heeft met uw huurder over het wel of niet verholpen zijn van ernstige onderhoudsproblemen, de hoogte van de huurprijs of de servicekosten, kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen.
 • Bij wanprestatie van de huurder kunt u naar de rechter stappen om het huurcontract te laten ontbinden. Dat kan als de huurder een betalingsachterstand heeft, overlast veroorzaakt of anderszins niet aan zijn verplichtingen voldoet. Voordat de rechter de overeenkomst ontbindt kan hij de huurder maximaal 1 maand de tijd geven om aan zijn verplichtingen te voldoen. Bepalingen in een huurcontract die de huur bij wanprestatie van de huurder ontbonden verklaren zonder tussenkomst van de rechter, zijn ongeldig.
 • Ook kunt u de huur opzeggen omdat de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt. Hierbij moet u zich houden aan een minimale opzeggingstermijn van 3 maanden. Voor ieder jaar dat het huurcontract loopt, telt u 1 maand bij de opzeggingstermijn op, tot een maximum van 3 extra maanden.

Hospitakamers

Hospitakamers zijn kamers die worden verhuurd door iemand die in dezelfde woning woont. Dat kan de eigenaar zijn of de huurder. Hiervoor gelden een paar bijzondere regels.

 • Bij hospitakamers gelden de eerste 9 maanden van het huurcontract als proeftijd. Binnen die tijd kan de verhuurder zonder opgave van reden de huur opzeggen. De huurder heeft in die tijd dus geen huurbescherming. Wel moet de verhuurder een opzegtermijn van minimaal 3 maanden aanhouden. Na de proeftijd geldt de normale huurbescherming. Uw verhuurder moet dan een wettelijke reden hebben om de huur op te zeggen.
 • Over de inkomsten uit kamerverhuur in de eigen woning betaalt een particuliere verhuurder tot aan een bepaalde grens geen inkomstenbelasting. Een deel van die inkomsten is vrijgesteld. De Belastingdienst stelt deze kamerverhuurvrijstelling jaarlijks vast. In 2019 is de vrijstelling voor kamerverhuur € 5.367. In 2018 was dit € 5.246.
 • Huurt u zelf een woning en wilt u een kamer in uw huis onderverhuren? Ga dan eerst na of in uw huurcontract een verbod op onderhuur is opgenomen. Als u volgens dat contract geen kamers mag onderverhuren, dan kunt u de huiseigenaar om een ontheffing van deze bepaling vragen.
 • Als u een deel van de woning onderverhuurt, moet er een schriftelijke huurovereenkomst zijn met de onderhuurder. Heeft u een schriftelijke huurovereenkomst gesloten met een onderhuurder? Geef dit dan binnen 4 weken aan de Belastingdienst door. De onderhuurder en zijn inkomen tellen dan niet mee voor uw huurtoeslag. Is er geen schriftelijke huurovereenkomst? Dan telt de onderhuurder (inclusief inkomen en vermogen) wel mee bij de berekening van de huurtoeslag. De onderhuurder wordt dan gezien als medebewoner.