Beslisnota bij Kamerbrief over opbrengst actieagenda schadelijke praktijken en vervolginzet en een beleidsreactie over de resolutie huwelijkse gevangenschap

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over opbrengst actieagenda schadelijke praktijken en vervolginzet en een beleidsreactie over de resolutie huwelijkse gevangenschap