Beslisnota bij antwoorden op schriftelijke vragen over het beveiligingsniveau van Twitter

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op schriftelijke vragen over het beveiligingsniveau van Twitter