Antwoorden op schriftelijke vragen over het beveiligingsniveau van Twitter

Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over het beveiligingsniveau van Twitter op (17 mei 2023) met kenmerk (2023Z08679). Het Tweede Kamerlid Bouchallikh (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op schriftelijke vragen over het beveiligingsniveau van Twitter