Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij meerjarig financieel overzicht ICT-budgetten voor Buitenlandse Zaken 2024-2028

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij meerjarig financieel overzicht ICT-budgetten voor Buitenlandse Zaken 2024-2028