Beslisnota's bij 4e voortgangsbrief ICT-traject DAB bij DUO

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij 4e voortgangsbrief ICT-traject DAB bij DUO