Beslisnota bij Kamerbrief over gemelde kwetsbaarheid Cisco Webex vergadervoorziening

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over gemelde kwetsbaarheid Cisco Webex vergadervoorziening