Voortgangsbrief 2022 IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de 1e voortgangsbrief van het IT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging' (DAB). Het IT-traject vervangt de verouderde IT-systemen waarmee DUO de bekostiging van instellingen uitvoert. De rapportage gaat over de periode mei tot en met oktober 2022. ij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Voortgangsbrief 2022 IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO (PDF | 19 pagina's | 1,3 MB)