Afschrift brief Bestuurlijke reactie BIT-advies Basisplan Straf

Afschrift van de brief van de Raad voor de rechtspraak aan minister Weerwind (Rechtsbescherming). De brief bevat de bestuurlijke reactie van de Rechtspraak op het advies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het programma Basisplan Straf.

Afschrift brief Bestuurlijke reactie BIT-advies Basisplan Straf (PDF | 6 pagina's | 235 kB)