Afschrift brief Definitief BIT-advies Basisplan Straf

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) geeft advies over het programma Basisplan Straf van de Raad voor de rechtspraak.

Afschrift brief Definitief BIT-advies Basisplan Straf (PDF | 8 pagina's | 139 kB)