Toegang tot ICT-infrastructuur

Vrij en open internet gaat niet alleen over de toegang tot online gegevens (netneutraliteit). Maar ook over de toegang tot de ICT-infrastructuur (kabels en antennemasten) en netwerkverbindingen. De vraag naar toegang neemt de komende jaren toe in soort en omvang.

Meer digitale verbindingen nodig

Digitalisering zet door in bijna alle sectoren: zorg, onderwijs, logistiek, energie, land- en tuinbouw. Niet alleen mensen maken gebruik van ICT-toepassingen. Steeds meer machines gaan met elkaar communiceren (Internet of Things). Daardoor zijn meer digitale verbindingen nodig. Voor bijvoorbeeld slimme meters, zorg op afstand en nauwkeurig bemesten van landbouwgrond. Dat vraagt steeds meer van de kwaliteit van de toegang tot de ICT-infrastructuur. 

Programma Connectiviteit

Voor een goede en betrouwbare digitale infrastructuur is een aanpak nodig met oog voor vraag en aanbod. Ook zijn goede voorwaarden nodig om de infrastructuur optimaal te benutten. Het programma Connectiviteit doet onder andere verkenningen naar de gevolgen en kansen van ‘game changers’. Denk aan Internet of Things, 5G en netwerkvirtualisatie en de vraagontwikkeling bij niet-traditioneel digitale sectoren.

Daarnaast is er aandacht voor de marktordeningsvraagstukken rond de digitale infrastructuur. Zoals de beschikbaarheid van digitale infrastructuur (bijvoorbeeld in het buitengebied). Het kabinet wil buitengebieden stimuleren sneller internet aan te leggen via www.overalsnelinternet.nl.

Bedrijven hebben toegang tot ICT-infrastructuur

Door wet- en regelgeving krijgen bedrijven toegang tot de infrastructuur van telecombedrijven. Zo hoeven ze zelf geen kabels en leidingen aan te leggen om diensten aan te bieden aan klanten. Hierdoor ontstaat meer concurrentie tussen dienstenaanbieders en krijgen klanten krijgen meer keuze. 

Investeren in kwaliteit internetverbinding

Steeds meer diensten zijn toegankelijk via internet, van televisie on demand tot zorg op afstand. Aanbieders van deze diensten willen een goede kwaliteit verbinding. Het is daarom belangrijk dat telecom- en kabelbedrijven investeren in de kwaliteit van hun netwerk. De overheid prikkelt hen om dit te doen. Onder meer door te zorgen voor concurrentie op en tussen infrastructuren.